امروز
1403 فروردین 30
31 5

درباره ما

مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده ماست ، او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم ، او مزاحم کار ما نیست ، او هدف کار ماست . ما با انجام کار لطفی به او نمی کنیم اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف میکند .

شرکت آسـانسـور اطلس با بیش از یک دهه فعالیت همواره سعی داشته همراه با پیشرفت ها و دستاوردهای روز دنیا در زمینه فروش آسانسور های لوکس مرتبط گام برداشته وبهترین خدمات و محصولات رابه مشتریان گرامی ارائه دهد رضایتمندی مشتریان گرامی از محصولات و خدمات آسـانسـور اطلس همواره یکی از مهمترین اهداف ما بوده است و در این راه با بکارگیری افراد با تجربه و ماهر در زمینه کاری مرتبط همه تلاش خود را در رسیدن به این راه بکار خواهیم بست.
مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده ماست ، او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم ، او مزاحم کار ما نیست ، او هدف کار ماست . ما با انجام کار لطفی به او نمی کنیم اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف میکند .