امروز
1402 آذر 12
53 7

رزومه کاری

مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده ماست ، او به ما وابسته نیست ، ما به او وابسته هستیم ، او مزاحم کار ما نیست ، او هدف کار ماست . ما با انجام کار لطفی به او نمی کنیم اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف میکند .     (نمونه کار طراحی اسانسور اپارتمان در جردن)

   (نمونه کار نصب اسانسور توسط شرکت اطلس صعود در لواسان)